Entreprenøri

Kalaallit Nunaanni entreprenøritut suliassat suulluunniit suliarisarpagut


KJ Greenland A/S-ip entreprenøritut suliassat suulluunniit suliarisarpai. Issittumi aaqqissuussisartut – struktørit – suliarisassaat pillugit immikkut ilisimasaqarpugut, aamma qaarsumi nunalerinermik betonngilerinermillu suliassat pillugit. Sulisuvut sungiussisimasuullutillu piginnaasaqarluarput, maskiinaativullu assigiinngitsut suliassanik mikisunik angisuunillu naammassisaqarnissamut naleqqullutik.

Illoqarfinni umiarsualivinnilu aamma nunaqarfinni suliassat

Talittarfiliornermik umiarsualiviillu itisilernerannik misilittagaqarpugut, talittarfinnilu ataavartumik aserfallatsaaliuinernik ingerlataqarluta – immap inugaani aamma immap iluani. Aqqartartup suliassai pisariitsumik eqaatsumillu naammassisarpagut, ilaatigut talittarfinni. Namminersortunut aamma pisortanut sanaartorfigiuminarsaanerit suliarisimavagut, nunaqarfinnilu suliassat paasisimasaqarluartumik naammassisarpagut.

Sanaartornerit aamma aaqqissuussisartup suliassai

Maksiinanik assaassutinik angisuunik mikisunillu peqarpugut, dumperinik maskiinanillu immikkut ittunik nunalerinermik betonngimillu suliassanik naammassisaqarnissamut piareersimasunik, soorlu toqqavissanik, aqqusinissanik eqqakkallu aqqutissaannik assaanernut. Ujaqqanik mikisunngorlugit aserortersimasunik ujaraaqqanillu qajannaallisaatinik nammineq toqqorsivitsinneersunik pilersuisarpugut – ujaqqanillu aserorterinermik, qaartiterinermik qaartiterisartullu suliaanik ikiuussinnaalluta – aamma piiaanermik ingerlataqarfinni anginerusuni.

Nunamik uuttortaaneq, naleqqanik inissiineq, pilersitassanik tekniskiusunik atortulersuutinillu uuttortaanerit nalunaarsuinerillu.

Qaartiterinermik assaanernillu sulianut atatillugu tamakkersunik atortulersugaq gps-ilu atorlugit paasisimasalittut naleqqanik inissiinermik, pilersitassanik tekniskiusunik atortulersuutinillu uuttortaanermik nalunaarsuinermillu ikiuussinnaasarpugut. Sulisuvut piginnaaneqarluartut qaarsup qaavani nunamilu nunamik uuttortaanermik annertuumik misilittagaqarput.

  • Hotel Ilulissat

    Byggeår: 2020
    6 etager – 30 værelser

  • Hotel Ilulissat

    Byggeår: 2020
    6 etager – 30 værelser

KJ-ip entreprenøreqarnermik immikkoortortaqarfii


Aasiaat

Jens Jensen

Direktør / CEO
jens@kj.gl
Tel. (+299) 58 27 87

Erne L Olsen

Formand/Jord/Værksted
elo@kj.gl
Tel.(+299) 58 27 86

Ilulissat

Karl Jensen

Direktør / CEO
karl@kj.gl
(+299) 58 33 80

Bo Simonsen

Formand/Jord/Værksted
bo@kj.gl
Tel.(+299) 58 33 78

Se tidligere projekter og referencer


Youtubekkut malinnaavigitigut


AASIAAT

Box 300, 3950 Aasiaat
Tel. (+299) 89 27 67

Jens Jensen
(+299) 89 27 67
(+299) 58 27 87
jens@kj.gl

ILULISSAT

Box 402, 3952 Ilulissat
Tel. (+299) 94 26 63

Karl Jensen
(+299) 94 26 63
(+299) 58 33 80
karl@kj.gl

Webbureau ITTP